ЗА НАС

Д-р Михаела Михайлова

Аз съм лекар, със специалност вътрешни болести и кардиология, започнала професионалния си път в Александровска болница. В продължение на много години съм се срещала с тежко болни пациенти и техните близки. Познавам объркването, емоционалния стрес и страха, когато се съобщи тежка диагноза. Затова вярвам, че поемането на контрол върху собственото си здраве е най-важната стъпка, която всеки от нас трябва да предприеме. Нито вредните лични навици, нито обременената със заболявания семейна история са непреодолима пречка за постигане на здравно благополучие...

Любопитството и интересът ми към нови знания са ме превели през почти целия спектър на  здравеопазването. Но независимо от служебната ми характеристика, медицината винаги е била в сърцето ми и в ума ми, и винаги ми е давала чувството за смисъл и благородна цел.

Преподаването на студенти – третокурсници е приятно и ползотворно предизвикателство, което изисква да бъдеш винаги в крак с новостите в медицината и в готовност да задоволиш очарователното им любопитство.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, София
 • Специалност по вътрешни болести, МУ София
 • Специалност по кардиология, МУ София
 • Магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, МУ Пловдив

Членство в научни организации

Запази час онлайн

Онлайн консултация

Д-р Веселка Гергова

Аз съм лекар от Александровска болница, с дългогодишен стаж в областта на вътрешните болести и кардиологията - две специалности, които са ми дали възможност за среща с разнообразни и тежки заболявания, и същевременно са ме изградили като самостоятелен и задълбочен диагностик и терапевт. Натрупала сме значителен клиничен и терапевтичен опит, който ми дава възможност, в условията на амбулаторен преглед, да решавам сериозните проблеми на моите пациенти...

От дългите години на отдаденост към медицинската професия, съм развила чувство на лична отговорност към всеки пациент, като към член на моето семейство.

Благодарността, която съм получавала ми е давала сили да продължавам всеотдайния си труд, независимо от професионалните и лични трудности. 

През целия се професионален път, успоредно с клиничната дейност, съм била преподавател на студенти по медицина в трети курс -занимание колкото приятно поради зареждащия контакт с младите хора, толкова и отговорно за изграждането на утрешното поколение лекари.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет София
 • Специалност по вътрешни болести, МУ София
 • Специалност по ревмокардиология, МУ София
 • Магистратура по Здравен мениджмънт, МУ София
 • Магистратура по клинична хомеопатия

Членство в научни организации 

 • Българска асоциация по менопауза и андропауза (БАМА)
 • Българско дружество по психосоматична медицина
 • Българска липидна лига

Запази час онлайн

Онлайн консултация

КОНСУЛТАЦИИ

Ние ще изслушаме вашите притеснения, ще прегледаме медицинска ви документация, ще дадем препоръки за извършване на необходими изследвания и ще назначим лечение.                                                                                                                                      

ДИАГНОЗА

Подробното запознаване, анализиране и оценка на вашите оплаквания е в основата на диагностичния процес. Ще ви обясним защо назначаваме изследванията, каква е тяхната достоверност и какъв е очаквания резултат.  

ЛЕЧЕНИЕ

Ограничаването на рисковите фактори е в основата на успешното лечение на всяко сърдечно-съдово заболяване. Съчетаването му с правилните медикаменти и хранене, задължително ще доведат не само до овладяване на симптомите, но и до подобряване на вашето самочувствие и качество на живот.

ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Медицинска етика и права на пациента

Електрокардиограма (ЕКГ)

Физическа активност при пациенти с артериална хипертония

Как да се подготвя за преглед при кардиолог

Високо артериално налягане – граници, степени, кога е необходимо да се потърси лекар

Хранене при високо кръвно нялагане

НОВИНИ